Gebruiksvoorwaarden

Wie we zijn

te accepteren en ermee akkoord onvoorwaardelijk gebonden aan deze voorwaarden. SEI zelf behoudt zich het recht voor om bij te werken of deze voorwaarden te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Daarom raden we u aan deze voorwaarden te beoordelen, wanneer u de site bezoekt.
1. Gebruiksvoorwaarden

1.1 Het gebruik van de Dienst en Website
Website ( "Web Site") en de goederen en diensten die hem worden aangeboden aan u voor alleen persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Elk ander gebruik, met inbegrip van de commerciële, reproductie, wijziging, distributie, transmissie, herpublicatie, weergave of uitvoering van de inhoud op de website is ten strengste verboden. U stemt ermee in om te voldoen aan alle geldende wetten, statuten en reglementen in verband met het gebruik van de website en goederen (de "producten") of diensten ( "Diensten") verkregen via de website. De goederen en diensten worden gezamenlijk in de bepalingen en voorwaarden als de genoemde "Supplies."

1.2 Beperkingen van het gebruik
Als voorwaarde aan het gebruik van deze website en de leveringen gaat u ermee akkoord dat u niet zult:

(A) reverse-engineeren of decompileren (geheel of gedeeltelijk) software beschikbaar via de site (behalve voor zover uitdrukkelijk door de toepasselijke wetgeving is toegestaan);

(B) te verwijderen, te wijzigen of onleesbaar productidentificatie of eigendomsrechten mededelingen of enige beperking of in de leveringen en / of de site;

(C) te verwijderen over auteursrecht, handelsmerken of andere intellectuele eigendomsrechten mededelingen die in het materiaal op de site of benodigdheden;

(D) om kopieën te maken, wijzigen, reproduceren, opnieuw publiceren, posten, verzenden, te distribueren of te wijzigen (waaronder de oprichting van HTML-links naar of van de site) alle of een deel van de Site of andere materialen gevonden op.

1.3 Illegaal of oneigenlijk gebruik
U moet de website of de leveringen niet te gebruiken voor onwettige doeleinden of afbreuk doen aan de veiligheid van de website. In het bijzonder moet u niet:

(A) te publiceren, plaatsen, uploaden, distribueren, verspreiden of anderszins verzenden, informatie of afbeeldingen die obsceen of pornografisch, bedreigend, dreigend, racistische, beledigende, lasterlijk zijn of beweerde te zijn, of is naar het oordeel van SEI anderszins onrechtmatig ;

(B) bestanden die software of andere materialen in strijd met de intellectuele eigendomsrechten of misbruik van vertrouwen bevatten uploaden;

(C) om een ​​bestand van materialen geplaatst door een andere gebruiker waarvan u weet, of redelijkerwijs zou moeten weten te downloaden, niet kan worden gekopieerd of anderszins wettelijk gebruikt;

(D) treiteren, stalken, bedreigen of anderszins de rechten van anderen te schenden;

(E) inbreken in een website, leveren virussen of vooruit kettingbrieven, enquêtes, wedstrijden, piramidesystemen of zich bezighouden met elk ander gedrag waarschijnlijk om te voorkomen dat andere gebruikers in het gebruiken of genieten van de Website of de Diensten of anderszins waarschijnlijk beschadigen of vernietigen de reputatie van de site of SEI;

(F) adverteren of aanbieden om goederen of diensten te verkopen;

(G) de toegang tot gegevens die niet voor een dergelijke gebruiker of inloggen op een server of een rekening die de gebruiker niet bevoegd is om de toegang bestemd;

(H) poging om te onderzoeken, scannen of testen van de kwetsbaarheid van een systeem of netwerk of inbreuk op de beveiliging of regularisatie maatregelen zonder de juiste vergunning;

(I) proberen te bemoeien met service naar elke gebruiker, host of netwerk, inclusief, zonder beperking, via middel van het indienen van een virus op de site, overbelasting, "flooding", "spamming", "mail bombing" of "crashen";

(J) het smeden van een TCP / IP packet header of een deel van de header informatie in een e-mail of nieuwsgroep posting. SEI zal onderzoeken incidenten die dergelijke schendingen kan betekenen en kunnen betrekken en samen te werken met de rechtshandhaving autoriteiten in het vervolgen van gebruikers die betrokken zijn bij dergelijke schendingen.

1.4 Monitoring en openbaarmaking
SEI aanvaardt geen verplichting tot (maar kan naar eigen goeddunken) toezicht op het gebruik van de website en / of de Diensten door u. SEI behoudt zich het recht voor om informatie of materiaal dat door u, indien vereist door de wet of regelgeving en te verwijderen kan worden geleverd openbaren, weigeren te plaatsen of om dergelijke informatie of materiaal te bewerken en om dergelijke andere maatregelen te nemen die redelijkerwijs nodig zijn om te voorkomen dat elke schending van deze voorwaarden.

2. Gebruikersnamen en wachtwoorden

Na enige registratie door u, SEI geef uw gebruikersnaam en wachtwoord in om u. Levering kan worden door een redelijke middelen (met inbegrip van elektronische of postbezorging). U moet uw gebruikersnaam en wachtwoord vertrouwelijk houden ten alle tijden. Elke overtreding van deze bepalingen en voorwaarden van elke dat u uw wachtwoord bekend te maken zal worden behandeld alsof het misdrijf was gepleegd door u, en zal niet ontslaan